Podmienky účasti
Podujatie je určené iba pre mladých praktikov, t.j. lekárov zaradených do atestácie alebo do 5 rokov od atestácie.
Zmena miesta konania
Podujatie sa bude konať v Hotel City, Galanta.
Pozvánka na podujatie
Stiahnite si pozvánku na podujatie (.PDF, 1.04 MB)
Účastnícky poplatok
20,- EUR

Ubytovanie a stravovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Nepeňažné plnenie bude účastníkovi odovzdané na konci podujatia.
Spôsob platby
Súčasťou úspešnej registrácie je úhrada účastníckeho poplatku.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
VS 293003
ŠS ID v SLK
Poznámka meno a priezvisko lekára


V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na majekova@farmi-profi.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Prihlasovací formulár

Osobné údajeKontaktné údaje
Ubytovanie
Ubytovanie je počas podujatia zabezpečené a hradené organizátorom. Ubytovanie bude zabezpečené v dvojlôžkových izbách. Upozorňujeme Vás, že pokiaľ neuvediete meno spolubyvajúceho, bude vám spolubývajúci pridelený organizátorom.

Na vašu emailovú adresu pošleme automatické potvrdenie prihlášky.


ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU